1. 1/2Fyll i uppgifter
  2. 2/2Klart

Mitt lån

Grundkrav för att ansöka

Mina personuppgifter

Mina inkomstuppgifter

Vad räknas in i boendekostnad?
Vad räknas in i övriga fasta utgifter?

Registrera medsökande

Det är ofta fördelaktigt att vara två som lånar tillsammans.

Exempel månadskostnad:
0
kr/mån
med exempelränta %
Tänk på att månadskostnaden ovan baseras på en exempelränta. Räntan du får grundar sig på kreditprövningen som görs när du ansöker om lån.
Läs mer om räntor och avgifter
  • Jag har tagit del av information enligt 3:e kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, allmänna villkor för direktlånet och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.
  • Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är korrekta och fullständiga.
  • Jag är införstådd med att kreditupplysning kommer att göras.
  • Jag samtycker till att av mig lämnade personuppgifter kommer behandlas för kreditprövnings- och marknadsföringsändamål. Detta samtycke kan närsomhelst återkallas.
Pdf Ikon Allmänna villkor för direktlånet Pdf Ikon Information enl 3e kap i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Pdf Ikon Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation